Case We share talent bij Young Colfield

Case: We share talent bij Young Colfield Samen met We Share Talent hebben we al meerdere sessies ingevuld om de nieuwe ontwikkelingen in digitalisering en 21st century skills in te vullen. We Share Talent is een netwerkorganisatie waar kennis en talent uitwisselen centraal staat. We Share Talent wil zo veel mogelijk kennisdeling tussen mensen en […]