Human AI training

Incompany training: Zinvoller werken met generatieve AI

In de eerste module van onze AI-cursus, “Zinvoller werken met generatieve AI”, verkennen we de transformerende rol die AI, zoals ChatGPT, inneemt in de moderne werkomgeving. Deze cursus is ontworpen om professionals uit alle sectoren te helpen de invloed en het potentieel van generatieve AI op hun werk volledig te begrijpen en effectief toe te passen. Maar ook: Wat is AI eigenlijk?

Incompany training:

Hoe ziet het programma eruit?

Deze module begint met het ontwarren van de complexiteit rond generatieve AI. We onderzoeken vragen als: Wat is generatieve AI? Hoe is het ontstaan en hoe ontwikkelt het zich? De impact op dagelijkse werkzaamheden wordt benadrukt, van basistoepassingen tot implementaties, waarbij zowel kansen als uitdagingen worden verkend.

Deelnemers leren over de efficiëntie verbeteringen die generatieve AI kan brengen. Alsmede hoe je dit in je werk kan integreren, waardoor je niet alleen kennis vergaart maar ook bijdraagt aan je professionele taken. We bespreken trends, nieuws (positief en negatief), en het AI-beleid van organisaties in Nederland. Cruciale thema’s zoals privacy, transparantie, uitlegbaarheid en verantwoordelijkheid worden uitgebreid behandeld. Met een sterke nadruk op hoe je verantwoordelijkheid kan nemen voor de resultaten die je met AI genereert, onderbouwd door feiten.

Hier richten we ons op de praktische toepassing van AI in diverse beroepsrollen. Door middel van casestudy’s voor o.a. toezichthouders, inkopers en verkopers, reflecteer je op de verbetering die AI in je werk kan brengen. We stimuleren interactie en het delen van ervaringen, wat bijdraagt aan het opbouwen van een AI-beleid binnen jouw organisatie.

Deelnemers worden aangemoedigd om ambassadeurs van AI te worden binnen hun teams en organisaties. Door het delen van kennis en ervaringen en het bewust toepassen van AI om werkprocessen te verbeteren. Dit deel van de cursus omvat een opdracht waarin jij de AI-ambities van jouw organisatie onderzoekt, gericht op het bijdragen aan een betere en duurzamere wereld.

In dit laatste deel bespreken we de praktische kant van generatieve AI. We verkennen de belangrijkste functies en unieke eigenschappen van platforms zoals ChatGPT, Bing Chat en Google Bard. Aan de hand van praktijkvoorbeelden tonen we aan hoe deze technologieën kunnen worden ingezet voor taken zoals het lezen van PDF’s, Excel-data verwerken en data-analyses uitvoeren.

Deelnemers leren hoe ze deze technologieën regelmatig kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden en hoe ze de opgedane kennis kunnen gebruiken om hun werk en dat van hun collega’s te verbeteren. Dit zorgt voor een diepgaand begrip van generatieve AI, het belang ervan voor hun werk en rust hen uit met de vaardigheden om deze tools effectief en verantwoordelijk te gebruiken.

Wat kun je na het volgen van de training?

Na de training heb je de volgende vaardigheden:

  • Je kan generatieve AI echt inzetten en gebruiken.
  • Je hebt een visie om AI neer te zetten binnen jouw organisatie.
  • Je kan je eigen carrière beter vormgeven.
  • Je kan werkprocessen verbeteren met AI.

Wie zijn de trainers?

Jorrit de Jonge

Jorrit de Jonge is een organisatiedeskundige en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het data en BI gebied.Hierbij richt hij zich vooral op digitalisering met de mens voorop. Het begrip en gebruik scherp krijgen in een verbonden werkomgeving is wat hem drijft. Daarnaast is hij een van de oprichters van het initiatief – ‘meer menselijke maat’.

Hij heeft vele klanten ondersteund en is de laatste jaren zich meer gaan richten op het versterken en exploreren van andere talenten en samenwerkingsvormen van mensen op de werkvloer.

Rowan Hordijk

Rowan is organisatie antropoloog en initiatiefnemer van ‘meer menselijke maat’. Hij is gericht op het creëren van organisaties en mensen die geschikt zijn om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan, met een nieuwe geest en vaardigheden.

Vanuit zijn vorige werk als People & Strategy Consultant bij EY en nu als ondernemer van Circles of Future Skills heeft hij veel ervaring opgedaan om (jonge)professionals naar hun nieuwe werkelijkheid van werk te begeleiden.