Case: We share talent bij Young Colfield

Samen met We Share Talent hebben we al meerdere sessies ingevuld om de nieuwe ontwikkelingen in digitalisering en 21st century skills in te vullen. We Share Talent is een netwerkorganisatie waar kennis en talent uitwisselen centraal staat. We Share Talent wil zo veel mogelijk kennisdeling tussen mensen en organisaties bevorderen.

In deze sessie waren we te gast bij Young Colfield in Amsterdam. De sessie werd ondersteund door ons, een organisatie die op maat gemaakte trainingen aanbiedt over hoe je AI kunt gebruiken en vooral ook zinvoller en slimmer in je werk en samen met je team kunt zetten.Verloop AI-sessie

We beginnen altijd met het toetsen van het begrips- en toepassings-niveau, zodat we een op maat gemaakte sessie kunnen samenstellen. Dat hebben we hier ook gedaan.

Met behulp van een korte vragenlijst van vijf vragen werd duidelijk dat de deelnemers een beperkt en vaag beeld hebben van de toepassing van generatieve AI. Ze wisten nog niet concreet hoe ze het in hun organisatie willen gebruiken, en de implementatie daarvan staat nog in de kinderschoenen. Er bleek weinig kennis over generatieve AI te zijn en er was ook maar minimale samenwerking en kennisuitwisseling tussen collega’s over het gebruik ervan. Zo bleek onze sessie goed te passen bij dit publiek om op een vertrouwde manier kennis te maken met generatieve AI en vooral om dit toe te passen met de mens voorop. Leerpunten training

Tijdens een interactieve sessie hebben we de belemmeringen voor het gebruik van generatieve AI verkend door in trio’s te bespreken wat hen tegenhoudt en wat er nodig is om als team of afdeling actief aan de slag te gaan.

 

Belangrijkste conclusies

Quotes van deelnemers

1. Belemmeringen in huidig gebruik

“Er is angst en onbekendheid met AI, mensen weten niet hoe ze het moeten gebruiken.”

 

“We hebben gewoon niet de tijd genomen om ons in AI te verdiepen.”

2. Noodzaak voor educatie en training

“Cursussen en hands-on sessies zouden echt helpen om AI te begrijpen.”

 

“Een AI-buddy zou geweldig zijn, iemand die kan helpen en praktische tips kan geven.”

3. Focus op praktische toepassingen

“Het zou nuttig zijn om te zien hoe AI specifieke problemen kan oplossen.”

 

“AI kan echt helpen bij het automatiseren van taken zoals transcripties en strategische planning.”Belangrijkste Aanbevelingen

Vervolgens hebben we plenair besproken hoe de organisatie (leiding) dit kan faciliteren door middel van een AI-visie, beleid, spelregels en concrete toepassingen organiseren.

Aanbevelingen:

  • Organiseer trainingen van verschillende niveaus;
  • Definieer en AI visie en duidelijke spelregels;
  • Organiseer een AI ambassadeurs netwerk of AI buddies;
  • Ga er concreet mee aan de slag voor beleidsvorming en ondersteunende afdelingen en teams; 

 

Daarnaast zijn we ook praktisch aan de slag. Het generen van levensechte afbeeldingen met MS copilot, waar kennis maken met de kracht van een goed beschreven prompt. Van een basis prompt naar een geavanceerde prompt, die steeds meer context, specifieke details en rollen bevat, kom je dan ook tot betere resultaten.

Wil jij ook meer doen met AI? Wij helpen je zeker op weg tijdens onze trainingen.