Hou jij ook van je chatbot?

💡 Fascinerende inzichten over onze relatie met AI. Wist je dat gebruikers gemiddeld 6.000 keer per dag Alexa ten huwelijk vragen? En dat in India 19.000 keer per dag “Ik hou van je” tegen Alexa wordt gezegd?

Dit roept interessante vragen op over onze perceptie van conversational AI. Hoewel het niet per se liefde is zoals tussen mensen, zien gebruikers Alexa duidelijk niet alleen als een tool. Dit blijkt uit onderzoek waarin 14% van de mannelijke Alexa-gebruikers in het VK aangeven een seksuele relatie met haar te wensen, en Duitsers in de eerste helft van 2021 3,5 miljoen keer “Ik hou van je” tegen Alexa zeiden.

Deze gegevens sluiten aan bij het onderzoek naar computers als sociale actoren, wat suggereert dat mensen sociale regels van menselijke interacties toepassen op hun communicatie met machines. De vraag rijst hoe we Alexa en soortgelijke AI dan wel zien. Zijn het vrienden, assistenten, of iets daartussenin?
Ons onderzoek verkent deze dynamiek door de Relational Models Theory toe te passen. We ontdekken dat mensen hun relatie met AI vaak als hiërarchisch zien (autoriteitsrangschikking), maar ook als een vorm van marktprijzen, waarbij ze een soort van gelijkwaardige uitwisseling ervaren. Deze bevindingen dagen ons uit om verder te denken dan de standaard ‘dienaar-rol’ van AI en openen nieuwe wegen voor onderzoek naar de complexe, evoluerende dynamiek tussen mensen en AI.
Wat is jouw relatie met deze (steeds) beter worden chatbots?

Bron: Tschopp, M., Gieselmann, M., & Sassenberg, K. (2023). Servant by default? How humans perceive their relationship with conversational AI. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 17(3), Article 9. https://lnkd.in/e524ePkd