Hoe organiseer jij de Mens in de Lus bij toepassing van AI, oftewel: Human In The Loop - wat is het en wat moet je ermee?

We lezen veel over HITL (Human in the loop) bij toepassing van AI, wat is het en hoe organiseer je het? Human-in-the-Loop (HITL) is een manier van werken waarbij de mening, feedback of beslissing van mensen wordt meegenomen in het proces van AI of AI systemen. Dit betekent dat mensen continu kunnen meekijken, sturen en ingrijpen in hoe de AI leert, beslissingen maakt of werkt. Zo zorgen we ervoor dat wat de AI doet, past bij wat mensen belangrijk vinden, wat ze weten en wat ze verwachten.

Voor Human Artificial Intelligence is dit een fundamentele stap om te organiseren op elke werkplek waar we met AI aan de slag gaan. We verzamelden en lezen over diverse adviezen over hoe je daarmee het beste kan omgaan: 

👉 Definieer duidelijke rollen en processen: Stel duidelijke rollen vast voor zowel mensen als AI binnen workflows, waarbij de sterke punten van elke partij effectief worden benut. Dit houdt in dat processen worden opgezet waarbij menselijke feedback systematisch wordt opgenomen in de besluitvorming van AI. 

👉 Implementeer continue leren: Creëer systemen waarbij AI continu leert van menselijke input, zich aanpast en verbetert in de loop van de tijd. Dit vereist mechanismen voor het vastleggen en integreren van feedback, zoals interactieve machine learning platforms. 

👉 Focus op gebruikersgericht ontwerp: Ontwerp HITL-systemen met de eindgebruiker in gedachten, zorg ervoor dat interfaces intuïtief zijn en dat de interactie tussen mens en AI de workflow verbetert, in plaats van bemoeilijkt. 

👉 Prioriteer transparantie en vertrouwen: Zorg ervoor dat AI-systemen transparant zijn in hun werking en beslissingen, zodat menselijke gebruikers de output van de AI kunnen begrijpen en vertrouwen. Dit kan inhouden dat gebruik wordt gemaakt van verklaarbare AI (XAI) technieken die inzicht geven in het besluitvormingsproces van de AI. 

👉 Stimuleer samenwerking tussen mens en AI: Bevorder een cultuur die AI ziet als een hulpmiddel om de menselijke capaciteiten te vergroten in plaats van te vervangen. Moedig samenwerking en dialoog aan tussen AI-ontwikkelaars en eindgebruikers om ervoor te zorgen dat de technologie voldoet aan de echte behoeften van de werkplek. 

Laat je door ons team ondersteunen en ga met deze adviezen aan de slag om zo de productiviteit, innovatie en besluitvorming te verbeteren, en er zo voor te zorgen dat AI fungeert als een krachtige bondgenoot van de menselijke expertise en waarde.

Over ons -
Human Artificial Intelligence

Vanuit onze ervaring en huidig werk met vele bedrijven en overheden merkten we dat de roep om zinvol aan de slag te gaan met generatieve AI er was. Tegelijkertijd maken mensen en organisaties zich zorgen hoe zij dit het beste kunnen aanpakken, juist met de mens als uitgangspunt en niet het systeem, robot of proces. Vandaar dat dit voor ons een logische stap was om met Hai! te starten.

Bekijk onze trainingen en word een AI voorloper >>