Case We share talent bij Young Colfield

Case: We share talent bij Young Colfield Samen met We Share Talent hebben we al meerdere sessies ingevuld om de nieuwe ontwikkelingen in digitalisering en 21st century skills in te vullen. We Share Talent is een netwerkorganisatie waar kennis en talent uitwisselen centraal staat. We Share Talent wil zo veel mogelijk kennisdeling tussen mensen en […]

Succesvolle AI-implementatie vereist een inclusieve werkcultuur.

Succesvolle AI-implementatie vereist een inclusieve werkcultuur. Medewerkers moeten vanaf het begin betrokken worden bij de implementatie van AI om een succesvol proces te doorlopen. David de Cremer van Harvard Business Review, heeft hierbij belangrijke aandachtspunten: Medewerkers voelen zich ge├»ntimideerd door AI. Ze vrezen dat automatisering hun baan overneemt en voelen zich buitengesloten bij het besluitvormingsproces. […]